Lektor Mgr. Petra Bastlová Ph.D.

vzdělání

2010 doktorský studijní program, obor Anatomie, histologie a embryologie, UP Olomouc, Lékařská fakulta, téma disertační práce: Svalové synergie horní končetiny

1999 magisterský studijní program Fyzioterapie, UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury

2006 magisterský studijní program Management ve zdravotnictví, UP Olomouc, Lékařská fakulta

1993 SZŠ obor Rehabilitační pracovník, Ostrava

další vzdělávání

2023 IPNFA Assistantship Qualification Course, Zagreb, Chorvatsko, lektoři C. Schaefer, A. Stepien, J. V. Martins

2021 Asistent školitele myoskeletální medicíny, lektoři V. Bezvodová, Š. Hanušová, M. Dobeš, J. Vlček aj.

2019 Breathing and postural control, lektor M. Massery, USA

2018 část "A" McKenzie diagnostické metody Mechanické diagnostiky a terapie, lektor E. Nováková

2017 PNF 5, AQC recommendation course International PNF Association, lektoři C. Schäfer, S. Ichikawa, Tokio, Japonsko

2017 Motor learning and motor control as the base of knowledge for modern neurorehabilitation, lektor L. Rutz-LaPitz

2017 Medical Taping Concept, lektor L. Krestová

2016 IPNFA Mentoring workshop, Annual meeting of the IPNFA, Mnichov, SRN

2014 Bobath koncept – Motor control and motor learning (advanced course), lektor L. Rutz-LaPitz

2011 Course of Balance Rehabilitation, lektoři A. Shumway-Cook, M. Woollacott

2006 – 2009 Courses of Proprioceptive neuromuscular facilitation International PNF Association – levels 1-5 s titulem International PNF Therapist, země konání: SRN, Polsko, Chorvatsko, lektoři: M. Heidmann, S. Tiedemann, A. Oldenburg, K. Hartmann, C. Schäfer

2010 Sportovní fyzioterapie a trénink, lektor B. Tůma

2005 Bobath koncept – Adult hemiplegy (advanced course), lektor E. Panturin

2005 Neurodynamics, lektor E. Panturin

2004 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, lektoři: J. Holubářová, D. Pavlů

2000 Bobath koncept - Adult hemiplegy (basic course), lektor E. Panturin

2000 Měkké a mobilizační techniky, lektor T. Hofta

1998 Vojtova metoda reflexní lokomoce (část A), lektoři RL Corpus

zaměstnání

1999 – dosud Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení rehabilitace, fyzioterapeut

2001 – dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakulta zdravotnických věd, Pedagogická fakulta, odborný asistent

2000 – 2006 Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství, vedoucí fyzioterapeut

2006 – dosud Akreditované pracoviště MZČR pro certifikované kurzy PNF, garant a lektor odborného vzdělávání

1993 – 1999 OLÚ Neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, fyzioterapeut

členství v odborných společnostech

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny

International PNF Association

Unie fyzioterapeutů ČR

výběr z publikací za posledních 5 let: 

Bastlová, P.; Jochec, M.; Krobot, A.: Algoritmus rehabilitace po frakturách proximálního humeru. Umění fyzioterapie, téma Rameno, 2023. ISSN 2464-6784

Bastlová, P. Funkční synergie dolní končetiny z pohledu PNF, mezioborová konference Ortoreha 2023, 28.-29.4.2023, Ostrava (přednáška)

Bastlová, P.; Kolář, P.; Horák, S.; Študent, V.; Krobot, A.: Prognosticko-prediktivní faktory rehabilitace močové inkontinence po radikální prostatektomii. Sborník abstraktů, Sjezd Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu, 26.-27.5.2023, Luhačovice

Cesak, O.; Bastlova, P.; Student, V. Jr.; Vrbkova, J.; Vostalova, J.: Physical activity preoperatively predicts continence recovery time after radical prostatectomy: a prospective study. Central European Meeting of Urology, 2023 Krakow, Polsko. Poster and abstract

Bastlová, P. Praktické aplikace indirektivní terapie konceptu PNF. Sjezd Unify ČR, 15.-16.9.2023, Brno (přednáška)

Bastlová, P. Neurofyziologické principy svalové relaxace a strečinku. Konference FyzioDen 2023 "Fyzioterapie ve sportu", 11.11.2023, Brno (přednáška)

Česák, O.; Vostálová, J.; Vidlář, A.; Bastlová, P.; Študent, V. Jr.: Carnosine and Beta-Alanine Supplementation in Human Medicine: Narrative Review and Critical Assessment. Nutrients, 2023, 15(7), 1770; https://doi.org/10.3390/nu15071770; Impact Factor: 6.706 (2021); 5-Year Impact Factor: 7.185 (2021), ISSN: 2072-6643

Bastlová, P. Role fyzioterapeuta v terapii inkontinence po radikální prostatektomii, Fyziomeeting pořádaný Asociací studentů fyzioterapie, 8.4.2022, Olomouc (přednáška)

Bastlová, P. PNF pro studenty fyzioterapie, Fyziocafé pořádané Asociací studentů fyzioterapie, 6.5.2019, Brno (přednáška)

Bastlová, P.: Historie rehabilitačního řešení "neuroproblémů" z onemocnění motoneuronu 24. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY, 16. - 17. března 2018, Jirkov (přednáška)

Bastlova, P., Cervena, K., Martinkova, J., Tecova, D. The acute effects of two different types of stretching of hamstrings and triceps surae muscles on postural control. AGM IPNFA 2018, 10.-13.10.2018, Opatija, Chorvatsko (poster)