Certifikovaný kurz PNF

Kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Termíny nejbližších kurzů

JARO 2024

1. část: 10. 1. - 14. 1. 2024

2. část: 13. 3. - 17. 3. 2024

3. část: 8. 5. - 12. 5. 2024

 

LÉTO 2024

1. část: 7. 2. - 11. 2. 2024

2. část: 10. 4. - 14. 4. 2024

3. část: 10. 6. - 14. 6. 2024

 

PODZIM 2024

1. část: 4. 9. - 8. 9. 2024

2. část: 16. 10. - 20. 10. 2024

3. část: 27. 11. - 1. 12. 2024

Na kurzy jsou zváni zájemci z databáze došlých přihlášek dle pořadí.

Vzhledem k vysokému počtu zájemců o kurz je čekací doba na zařazení do kurzu cca 2,5 roku. Všem přihlášeným se tímto omlouváme!

Od roku 2020 je kurz akreditován i pro ERGOTERAPEUTY!

Činnosti absolventa kurzu

 • Provádět specializované diagnostické postupy při vyšetření pohybu a funkce prostřednictvím principů PNF.
 • Nalézt pohybový, posturální, lokomoční problém pacienta a jeho příčiny z pohledu PNF.
 • Na základě vyšetření stanovit fyzioterapeutický postup dle PNF.
 • Aplikovat neurofyziologické principy, PNF procedury a techniky při fyzioterapeutické léčbě.
 • Aplikovat PNF postupy při fyzioterapii u širokého spektra pacientů (dospělí i děti, neurologické, ortopedické, traumatologické, neurochirurgické, interní diagnózy).
 • Vyhodnotit účinnost zvoleného terapeutického PNF postupu.
 • Edukovat pacienty ve fyzioterapeutických postupech dle PNF.
 • Absolvent získává zvláštní odbornou způsobilost pro terapii na neurofyziologickém podkladě..

Vstupní podmínky pro přijetí do kurzu

 1. podaná přihláška k účasti na kurzu. O přijetí přihlášky je uchazeč informován prostřednictvím elektronické pošty nejpozději do 15 dnů od doručení přihlášky
 2. doklad o vzdělání v oboru fyzioterapie nebo ergoterapie (je vyžadována až po zařazení do konkrétního termínu kurzu)
 3. u cizích státních příslušníků rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR
 4. délka praxe v oboru fyzioterapie / ergoterapie minimálně 1 rok
 5. uhrazený poplatek ve výši 30.000,- Kč před zahájením kurzu. V případě zrušení účasti méně než 30 dní před zahájením první části je výše storno poplatku 100%
 6. souhlas s pořizováním fotodokumentace v průběhu kurzu pro potřeby akreditovaného pracoviště
 7. souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých uchazečem akreditovanému pracovišti pro účely administrace kurzu

Podmínky účasti na kurzu

 • celková délka kurzu je 165 vyučovacích hodin
 • kurz je rozdělen do tří částí
 • mezi jednotlivými částmi kurzu se účastník zavazuje aplikovat dosažené znalosti v praxi
 • praktická cvičení probíhají ve dvojicích (z účastníků kurzu)
 •  povinná účast na druhé části, kdy je zařazena odborná praxe na Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc.

Podmínky ukončení kurzu

 • účast na všech 3 částech kurzu
 • úspěšné složení písemného testu
 • odevzdání písemné práce (kazuistiky) a splnění podmínek jejího zadání
 • úspěšné složení závěrečné praktické zkoušky – uchazeč musí předvést na zdravém probandovi schopnost aplikace principů PNF. 

  Při nesplnění podmínek ukončení, prokázání nedostatečné znalosti aplikace metody, má uchazeč možnost opakování závěrečné zkoušky nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 rok po ukončení kurzu. Termín závěrečné zkoušky dohodne uchazeč s lektorem.

  O úspěšném absolvování kurzu je vydáno osvědčení – certifikát MZČR s platností pro ČR. Kurz není zařazen do systému vzdělávání International PNF Association.