Kontakt

Korespondenční adresa

Mgr.Petra Bastlová Ph.D.

Stratilova 35

779 00 Olomouc

tel: 606 504 208

info@ipnfa.cz

IČ: 47661275

Nejsme plátci DPH!

Výukové prostory

Stupkova 18

3. patro

779 00 Olomouc

Akreditované pracoviště MZČR Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.

Certifikovaný kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR. Rozhodnutí o udělení akreditace ze dne 2. 10. 2006 bylo vydáno pro pracoviště Mgr. Petra Bastlová, Olomouc. Nové Rozhodnutí o prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu bylo vydáno 20. 4. 2015 a platnost aktuálního prodloužení akreditace je do 30. 4. 2020.

Kurzu je v souladu s nabytím účinnosti novely zákona č. 96/2004Sb. přiděleno 99 kreditních bodů za absolvování celého kurzu do systému celoživotního vzdělávání. Viz. aktualizovaný seznam akreditovaných zařízení pro realizaci certifikovaných kurzů na stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz

Výuka všech částí probíhá ve výukových prostorách akreditovaného pracoviště v Olomouci, část praktické výuky je realizována na Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc.Rozhodnutí o akreditaci

Rozhodnutí o prodloužení akreditace